KÄRLEKEN - själens språk

Denna upplevelsebok, som består av ljudberättelser, tonsatta dikter och målningar, tillägnas alla de kvinnor som varit jag i tidigare liv, samt alla mina förmödrar. Jag vill även hedra och ära alla kvinnor och män som blivit utsatta för övergrepp av olika slag för att dom på olika sätt klarat av att överleva och leva.
Genom kontakten med några av mina traumatiska tidigare liv, tillsammans med min djupa bearbetning, har jag kunnat bli mer hel i detta liv. De lyckliga liven som jag också varit med om blev till oerhört viktiga kraftkällor som stärkte mig att kunna fortsätta bearbetningen av mitt nuvarande livs trauman.
Över tid har jag kunnat se att det som skett har varit handlingar i kärlek och jag har kunnat förlåta dom som kränkt mig – ja, jag har till och med kunnat känna tacksamhet. Deras handlingar har gett mig möjligheten att bearbeta mina trauman.
Du får genom denna unika bok möjligheten att uppleva och inspireras genom att lyssna på berättelserna samtidigt som du tar in målningarnas symbolik. På ditt eget sätt kan du genom mina berättelser hitta dina gömda och glömda upplevelser i detta, eller andra, liv.

Jag vill genom mitt arbete inspirera dig till mer frid och harmoni i ditt liv.

Några av bilderna

Jag har varit kreativ på många olika sett sedan jag var barn, målat, skrivit dikter och berättelser. Jag vill inspirera till hopp, inspiration, tröst och glädje. Jag vill visa att det finns möjligheter att hittat de pusselbitar som fattas för att känna meningsfullhet i livet genom att få kontakt med tidigare liv. Min konst har varit en ordlös parallellprocess, som förgyller varje kapitel. Mina dikter och berättelser har kommit till mig i kontakten med förfäder, förmödrar och mina tidigare liv. Den processen blir en fläta av förståelse, försoning, förlåtelse och harmoni som skapar ny mening. Drivkraften har varit min nyfikenhet och viljan att leva ett gott liv. Ur detta växer, kärleken som är själens språk. Varje kapitel är ett eget rum för en bild, en berättelse och ibland en dikt.

Alla livsmönster som jag trodde jag var tvungen att ta till under livet för att bli älskad skalar jag sakta av. Nu vet jag bättre! Om jag tillåter mig att vara mig själv och älskar mig som den jag är, älskar jag även andra som de är. När jag kan tillåta mig själv att göra misstag blir det lättare att acceptera andras misstag. Detta blev en kullerbytta som jag verkligen gillar. Jag har fått hjälp att sätta punkt och avsluta många livs karma, rädslor och begränsningar. 

Sedan början på 2000 är Vedic Art min största inspirationskälla i mitt måleri och jag är även utbildad lärare i denna form. En fri konstform som bygger på 17 principer om konsten, måleriet och livet. Ett sätt att måla där du alltid gör ”rätt”. För mig är målandet ett sätt att komma i kontakt med mitt inre och en skaparglädje utan prestation, det betyder inte att det alltid är lätt, det väcker känslor av alla de slag. Med åren har detta blivit ett sätt för mig att helas och utvecklas. I bilderna ”gömmer” sig ofta olika figurer, när du tittar på dem bjuder jag in dig att stanna kvar en längre stund och att du låter bilden tala till dig, samtidigt som du lyssnar på berättelsen eller dikten, vad döljer sig i den och vad berättar den för just dig.

Jag går ut i livet vägledd av själens språk med ett lättare och ljusare sinne.

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort.